Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks <p><a href="https://KurdishStudies.net/journal/ks"><img src="https://kurdishstudies.net/journal/public/site/images/sirkeci/ks_cover_smll.png" alt="Kurdish Studies" width="130" height="200" align="left" /></a><strong>Kurdish Studies </strong>journal is an interdisciplinary and peer-reviewed journal dedicated to publishing high-quality research and scholarship. <strong>Kurdish Studies </strong>journal is initiated by the members of the Kurdish Studies Network (KSN) and supported by a large group of academics from different disciplines. The journal aligns itself with KSN’s mission to revitalize and reorient research, scholarship and debates in the field of Kurdish studies in a multidisciplinary fashion covering a wide range of topics including, but not limited to, economics, history, society, gender, minorities, politics, health, law, environment, language, media, culture, arts, and education. <strong>Kurdish Studies</strong> follows a strict double-blind review policy embedded in our general <a href="https://www.tplondon.com/authors/publishingethics/" target="_blank" rel="noopener">publishing ethics</a> and supported by rigorous academic scrutiny of papers published.</p> <p><strong>ISSN: </strong>2051-4883 | <strong>e-ISSN: </strong>2051-4891 | The abbreviated title of Kurdish Studies journal is: Kurd Stud. | <strong>Kurdish Studies </strong>abstracted and indexed widely including by SCOPUS and Web of Science. | <a title="Most Read Articles in Kurdish Studies" href="https://kurdishstudies.net/journal/ks/mostread">Most Read Articles in Kurdish Studies</a></p> en-US alert-ks@kurdishstudies.net (Kurdish Studies) alert-ks@kurdishstudies.net (KSJ Admin) Sun, 24 May 2020 10:31:18 +0000 OJS 3.2.0.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Front Matter https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/564 Kurdish Studies Copyright (c) 2020 Transnational Press London https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/564 Fri, 15 May 2020 00:00:00 +0000 Book Reviews https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/559 <p>Michael M. Gunter (ed.), <strong>Routledge Handbook on the Kurds</strong>, <em>London and New York: Routledge, 2019, 483 pp., (ISBN: 9781138646643). Reviewed by </em>Martin van Bruinessen, Utrecht University, The Netherlands</p> <p>Kardo Bokani, <strong>Social Communication and Kurdish Political Mobilisation in Turkey</strong>, <em>Balti, Republic of Moldova: Lambert Academic Publishing, 2017, 252 pp., (ISBN: 978-3-330-33239-3) Reviewed by </em><em>Michael M. Gunter, Tennessee Technological University, United States</em></p> <p>Emel Elif Tugdar &amp; Serhun Al, eds., <strong>Comparative Kurdish Politics in the Middle East: Actors, Ideas, and Interests,</strong> <em>Cham: Palgrave-MacMillan, 2018, pp. 235, (ISBN: 978-3319537146) Reviewed by </em><em>Joost Jongerden, Wageningen University, The Netherlands</em></p> <p>Christoph Markiewicz, <strong>The Crisis of Kingship in Late Medieval Islam: Persian Emigres and the Making of Ottoman Sovereignty</strong>, <em>Cambridge: Cambridge University Press, 2019</em>, <em>364 pp, (</em><em>9781108684842). Reviewed by </em><em>Michiel Leezenberg, University of Amsterdam, The Netherlands</em></p> <p>Thomas Schmidinger, <strong>The Battle for the Mountain of the Kurds: Self-Determination and Ethnic Cleansing in the Afrin Region of Rojava,</strong> <em>Oakland, CA: PM Press, 2019, 192 pp. (ISBN: </em><em>978-1629636511). Reviewed by </em><em>Stanley Thangaraj, City College of New York, United States</em></p> Martin van Bruinessen, Michael M. Gunter, Joost Jongerden, Michiel Leezenberg, Stanley Thangaraj Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/559 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 A Survey of the Roots and History of Kurdish Alevism: What are the Divergences and Convergences between Kurdish Alevi Groups in Turkey? https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/551 <p>This article focuses on the generic form of Alevism, commonly referred to as “Anatolian Alevism”, asking how ethnic and tribal divergences occurred, their interrelationships and the basis of the differences and similarities. It assumes that the beliefs and practices known collectively as “Anatolian Alevism” constitute a “wholistic structure” that refers to the joint possession of a common set of ritualistic and mythic attributes and characteristics. In this context, “Anatolian Alevism” presents a distinctive attribute compared to other beliefs thought to be similar or connected to which Alevism is related in some ways although it is also the product of a different history and belief pattern. The central concern is to provide an understanding of the historical establishment and interrelationship of Kırmanjki and Kurmanji speaking Alevi tribes and their similarities and differences compared to Turkish/Turkmen Alevism despite their strong structural associations.</p> <p><strong>KURMANJI:</strong></p> <p><strong>Nêrînek li ser reh û dîroka elewîtiya kurdî: Cudatî û Wekheviyên di nav komên elewiyên kurd li Tirkiyeyê</strong></p> <p>Pirsa serekî di vê gotarê de ew e ka "elewîtiya kurdî" xwedanê cihekî taybet û dîrokeke xwe ye li nav wê baweriya ku wek "elewîtiya Anatolê" tê zanîn. Ji bo vê armancê, gotar li rehên dîrokî û geşedana bawerî û cemaeta ku em dibêjinê "elewîtiya kurdî" dinêre, û wekhevî û cudatiyên di navbera komên elewî yên kurmancî-ziman û kirmanckî-ziman dinirxîne. Gotar li ser wan pirsan hûr dibe ku dikevine nav şiklê berbelav ê elewîtiyê, ku bi rengekî asayî wek "elewîtiya anatolê" tê zanîn, û dikeve dû pirsa ka cudabûnên qewmî û eşîrî çawa pêk hatin, çi têkilî hene di navbera wan de û çi heye di bingehê wan cudatî û wekheviyan de. Gotar hizreke ne-bingehger dide pêş li ser têgihiştina damezrandina dîrokî û têkiliyên navxweyî yên eşîrên elewî yên zaza (kirmanckî-ziman) û kurmancî-ziman, û wekhevî û cudatiyên wan gava mirov ligel elewîtiya tirk/turkman dide ber hev sererayî manendiyên wan ên binyadî yên bihêz.</p> <p><strong>SORANI:</strong></p> <p><strong>Rumallêkî rîşe û dîrokî kurdanî 'elewî: cyawazîyekan û nzîkbûnewekanî nêwan </strong><strong>‏grupekan</strong><strong>î </strong><strong>‏kurd</strong><strong>î 'elew</strong><strong>î le turkya</strong></p> <p>Em babete terkîz dexate ser forme giştîyekey 'elewîzm, ke beşêweyekî baw wek ‏‏"'elewîzmî ‏enadoll" amajey pêdedrêt, deprisêt çon cyawazîye etnîkî û hozîyekan û ‏peywendîye ‏nawxoyyekanîyan we payey cyawazî û lêkçunekanîyan rûydawe. Twêjîneweke ‏waydadenêt ke ew bawerr û ‏praktîsaney begşitî wek "'elewîzmî enadollî" nasrawe ‏‏"sitraktorî giştî" (grîmaney serekî ‏pesendikraw lelayen cvakî 'elewî le turkya) ‏pêkdênêt, ewey ke amaje dedat be bûnî komellêk sîfet û taybetmendî nerîtî û efsaneyî ‏hawbeş. Lem çwarçêweyeda, beberawrid legell bawerrekanî tir ke wa debînrên be corêk ‏le ‏corekan legell 'elewîzimda hawşêwen yan peywendîyan pêkewe heye "'elewîzmî ‏enadollî" ‏sîfetî cyakerewey heye herçende berhemî mêjû û ‏şêwey bîrkirdnewekeyşî cyawaz bêt. ‏Krokî babeteke desteberkirdnî têgeyîştinêke derbarey ‏bunyad û pêwendîye xobexoyyekanî ‏hoze axêwerekanî kirmancekî û kirmancîye 'elewîyekan we ‏cyawazî û leyekçunekanîyan ‏legell 'elewîye turk/turkmanekan sererray ‏sitraktorî behêzî komellekanyan.</p> <p><strong>ZAZAKI: </strong></p> <p><strong>Derheqê ristim û tarîxê elewîyîya kurdan de cigêrayîş: Tirkîya de cîyayî û nêzdîbîyayîşê grûbanê elewîyanê kurdan</strong></p> <p>Na meqale formê elewîyî yo pêroyî ke sey “elewîyîya Anadolîye” name bena, aye ser giranî dana. Pers beno ke cîyayîyê etnîk û eşîrkî, pagirêdayîşê înan û bingeyê cîyayî û yewbînanromendişî senî ameyê ra. Ferz beno ke bawerî û urf û adetê ke bi hewayêko pêroyî sey “elewîyîya Anadolîye” nas benê, ê “awanîyêka pêrogire” anê pê ke wayîrîya hempare yê komsifet û taybetmendîyanê adetî û mîstîkan qesd kena (no qeneato umûmî yo ke hetê komelê elewîyanê Tirkîya ra qebul beno). Herçiqas ke goreyê bawerîyanê bînan ê ke texmînan ra gore nêzdî yan zî girêdayeyê elewîyî yê û herçiqas ke elewîyîye qalibanê tarîx û bawerî yê cîya-cîyayan ra yena pêra, la bi tewirêk ancî ê bawerîyanê bînan de têkildar a, ancîya na çarçewa de “elewîyîya Anadolîye” wayîra sifetêkê taybetî ya. Eleqeya bingeyêne a ya ke hem derheqê pagirêdayîş û awanîya tarîxî yê eşîranê elewîyan ê ke kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) qesey kenê de, hem zî, goreyê elewîyîya tirke/tirkmene û duştê heme nêzdîyîya xo ya awankîye de, derheqê cîyayî û yewbînanromendişê înan de îzahat bêro pêkêşkerdene.</p> Suavi Aydin Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/551 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Reflections on the 19th Century Missionary Reports as Sources for the History of the (Kurdish) Kizilbash https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/540 <p>Missionary reports are the earliest modern records to explicitly mention the Kizilbash, and the “Kizilbash Kurds” in particular. Therefore, they have been utilised relatively extensively by researchers in the field, sometimes at levels disproportionate to their reliability and usefulness. This article develops my previous work on the perils of the missionary reports’ utilization without sufficient critical scrutiny of their inherent biases and limitations, and highlights, on the basis of an original missionary letter, the editorial process that they were likely subjected to before publication. It argues that the real significance of these sources lies not in their broad and biased speculations concerning distant (Kurdish) Kizilbash origins, but in the casual observations and incidental details they unwittingly supply.</p> <p><strong>Abstract in Kurmanji</strong></p> <p><strong>Hizrên li ser raporên mîsyonerî yên sedsala 19an wek çavkanî ji bo dîroka Qizilbaşan (ên kurd)</strong></p> <p>Raporên mîsyonerî qeydên modern ên ewil in ku bi eşkereyî behsa Qizilbaş an jî “kurdên Qizilbaş” bi taybetî dikin. Lewra, ew ji teref lêkolînerên li sehayê nisbeten bi berfirehî hatine bikaranîn, carna jî di asteke ne li gor bikêrhatî û ewlebûna wan de. Ev gotar li ser xebatên min ên berê ava bûye ku di wan de behsa talûkeya sûdwergirtina ji raporên mîsyoneran bêyî lêkolîneke rexneyî ya li hember pêşdarazî, sînorkirin û balkişandinên wan ên esasî tê kirin; û gotar bal dikşîne ser bingeha nameyeke mîsyonerî ya orîjînal, pêvajoya edîtorî ya muhtemel a berî weşandina ku ev name tê re derbas dibin. Gotar, nîqaş dike ku girîngiya rastîn ya van çavkaniyan ne di pêşqebûlên wan ên berfireh û alîgir yên di derbarê kokên (kurdên) Qizilbaş de ye lê di çavdêriyên wan ên rojane û teferuatên tesadufî de ye ku wan bêyî zanebûn gihandine.</p> <p><strong>Abstract in Sorani </strong></p> <p><strong>Raman le raportî mizgênîderekanî sedey 19 wek serçaweyek bo mêjuy (Kurdî) </strong><strong>‏Qzilba</strong><strong>ş </strong></p> <p>Raportî mizgênîderekan kontirîn tomarî serdemin ke be raşkawî nawî qzilbaşekanî hênabêt û ‏betaybetîş "qzilbaşe kurdekan". Leberewe, be rêjeyekî frawan û hendêkcar ta astî ‏neguncan legell ‏bawerrpêkrawî û sûdmendî ew serçawane, lelayen twêjeranî ew bware ‏sûdyan lêwergîrawe. Em wtare leser bnemay ‏karêkî pêşûtrim bunyadinrawe ke derbarey ‏metrisîy bekarbirdnî raportî mizgênîderekane bê ewey wku ‏pêwîst hellsengandinêkî ‏rexnegrane bikrêt bo layengîrîy zigmakîyane û snurdarêtî ew mizgênîderane, we leser bnemay ‏nameyekî esllî mizgênîderêk, tîşk dexate ser prosey ‏paknuskirdin ke pêdeçêt ‏mizgênîderekan pêş bllawkirdnewe rûberrûy bûbnewe . Miştumrrî ewe ‏dekat ke bayexî ‏rasteqîney em serçawane le xemllandinî giştî û layengîrîyaneyan lemerr rîşey dûrî ‏qzillbaşî (kurdî)ewe nayet, bellku lew serince labela û zanîyarye ‏xelletênerane daye ke ewan ‏beanqest dawyane.‏</p> <p><strong>Abstract in Zazaki </strong></p> <p><strong>Sey çimeyanê tarîxê (kurdanê) qizilbaşan, raporanê mîsyoneranê seserra 19. ser o tefekurî</strong></p> <p>Qeydê modernê tewr verênî yê ke bi hewayo eşkera qalê qizilbaşan û bitaybetî qalê kurdanê qizilbaşan kenê, raporê mîsyoneran ê. Coka nê raporî hetê cigêrayoxanê nê warî ra hetê nîsbetî ra hende ameyî xebitnayene ke ge-gane goreyê bawerbarî û feydeyê înan sînorê qebulî ra zî vîyartêne. Na meqale xebata min a verên a ke mi derheqê tehlukeyanê xebitnayîşê raporanê mîsyoneran yê bê rexnegirîya tehqîqê cidî yê terefgirî û sînordarîya înan de kerdbî, aye ser o virazîyaya. Na meqale pê bingeyê mektubêka mîsyonerêk a orîjînale bale ancena prosesê înan ê edîtoryalî ser ke bi îhtîmalêk weşanîyayîş ra ver pêro nê prosesî ro vîyartêne ra. Na xebate nê fikrî dana munaqeşeyî ro ke girîngîya nê çimeyan a raştikêne, pêardişanê înan ê hîra û terefgîran derheqê ristimê (kurdanê) qizilbaşan ê dûrî de nîya, la observasyonanê eleladeyan û teferuatan ê ke mîsyoneran bi tesadufî dayî, înan de ya.</p> Ayfer Karakaya-Stump Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/540 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Political Representation of Alevi Kurds in Turkey: Historical Trends and Main Transformations https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/522 <p>This article explains the process of change in the political representation of Alevi Kurds in Turkey since the country held its first competitive election in 1950. It applies process tracing methodology to identify the dominant trends in Alevi Kurds’ political representation and highlights how the mode of their political participation evolved over time. The discussion presented here develops an explanation that connects the effects of key events and processes that shapes the outcome of this complex political phenomenon. The strong appeal among Alevi Kurds of the Turkish socialist movement and the political parties that are associated with the secular republican regime is discussed before the impact of the rise of Alevi and Kurdish movements on the Alevi Kurds’ political representation is assessed. The barriers Turkey’s restrictive political and legal order place on Alevi Kurds’ political representation are also highlighted.</p> <p><strong>ABSTRACT IN KURMANJI</strong></p> <p><strong>Temsîliyeta siyasî ya kurdên Elewî li Tirkiyeyê: Meylên dîrokî û veguherînên esasî</strong></p> <p>Ev gotar proseya guherîna temsîliyeta siyasî ya kurdên Elewî li Tirkiyeyê, ya ji wexta hilbijartina ewil ya pêşbazîdar a 1950an heta îro, rave dike. Gotar, rêbaza şopandina prosesê tetbîq dike ku meylên serdest ên di temsîliyeta siyasî ya kurdên Elewî de rave bike û li ser disekine ka şêwaza beşdarî û temsîliyeta wan bi demê re çawa vediguhere. Nîqaşa ku li vir hatiye diyarkirin ravekirineke wusa dike ku tesîra bûyerên û proseyên girîng yên ku şikl didin encama vê fenomena sîyasî ya tevlîhev bi hev ve girê dide. Daxwaza xurt a di nav kurdên Elewî yên di nav tevgerên sosyalîst ên tirk û partiyên siyasî yên têkilî rejîma komarî ya sekuler de tê nîqaşkirin berî nirxandina tesîra bilindbûna tevgerên Elewî û kurd ên li ser temsîliyeta siyasî a kurdên Elewî de. Herwiha, bal hatiye kişandin ser astengiyên nîzama qanûnî û siyasî ya sînorker a Tirkiyeyê ya ku li ser temsîliyeta kurdên Elewî bi cih dike.</p> Cengiz Gunes Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/522 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 The Struggle to Unite Diaspora Alevis and the Working Class: Alevism in the Kavga/Kervan Magazine https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/513 <p>Kavga/Kervan is a magazine published by the London chapter of the Turkish Communist Party between 1991 and 1998. Rıza Yürükoğlu, the editor is credited as the main architect of the magazine’s intellectual structure. This article will use discourse analysis to examine the relationship between Alevism and socialism as postulated by the magazine and its editor. It aims to analyse the efforts of the magazine as a platform to unite Alevis and socialists in Turkish socialist history even if the magazine may not have had as much impact on the Alevi and socialist collectives in Turkey and abroad.</p> <p><strong>Abstract in Kurmanji</strong></p> <p><strong>Têkoşîna gihandina Elewiyên dîasporayê û çîna karkeran: Elewîzm di kovara Kavga/Kervanê de</strong></p> <p>Kervan/Kavga kovareke e ku ji teref beşa Londonê ya Partiya Komunîst a Tirkiyeyê di navbera salên 1991 û 1998an de hatiye çapkirin. Rıza Yörükoğlu, edîtor, weke avakerê esasî ya pêkhateya entelektuel a kovarê hatiye nîşandan. Ev xebat, wê tehlîla vegotinê bi kar bîne bo nirxandina têkiliya di nav Elewîzm û sosyalîzmê de, weke ji teref kovar û edîtorê wê hatiye ferzkirin. Ev gotar armanc dike ku hewlên vê kovarê tehlîl bike, ya ku weke platformeke Elewî û sosyalîstên di dîroka sosyalîst a Tirkiyeyê de bigihîne hev, digel ku kovar xwedî vê tesîrê nebe jî li ser Elewî û kolektîfên sosyalîst ên li Tirkiyeyê û derve.</p> <p><strong>Abstract in Sorani</strong></p> <p><strong>Xebat bo yekgirtnî 'elewîyekanî dayespora legell çînî krêkar: 'Elewîzm le govarî </strong><strong>‏kavga/karvan</strong></p> <p>Karvan/kavga govarêke le lenden lelayen lqî lendenî partî komonîstî turkî le nêwan ‏sallekanî ‏‏1991 we 1998 derdekra. Rıza Yürükoğlu sernuser krêdîtî endazyarî serekî ‏sitraktorî ‏roşnibîrî govarekey pêdedrêt. Em twêjîneweye ravey gutarî bekar dênêt bo ‏hellsengandinî ‏peywendî nêwan 'elewîzm û soşyalîzm bew şêweyey ke govareke û ‏sernuserekey daynawe. Em ‏wtare deyewêt ew hewllaney govareke wek sekoyek bo ‏yekgirtnî 'elewyekan û ‏soşyalîstekan le mêjuy soşalîstî turkî rave bkat tenanet eger ‏govarekeş hênde karîgerî ‏leser têkrray 'elewî û soşyalîstekan le Turkya û derewe ‏nebûbêt.‏</p> <p><strong>Abstract in Zazaki</strong></p> <p><strong>Lebata yewkerdişê elewîyanê dîyaspora û sinifa karkeran: kovara Kavga/Kervan de elewîyîye</strong></p> <p>Kervan/Kavga kovarêk a ke mabênê serranê 1991 û 1998î de hetê beşê Londra yê Partîya Komunîstan a Tirkîya ra weşanîyaye. Edîtorê ci, Riza Yurukoglu, sey mîmarê bingeyênî yê awanîya kovar a zîhnîye hesibîyeno. No cigêrayîş do pê analîzê dîskûrsî têkilîya mabênê elewîyîye û sosyalîzmî de ke hetê kovare û edîtorê ci ra ferz bena, aye tehlîl bikero. Hedefê na meqale yo ke lebata kovare ke a tarîxê sosyalîzmê Tirkîya de bibo platformê yewbîyayîşê elewîyan û sosyalîstan, aye analîz bikero - herçiqas ke elewî û sosyalîstanê zere û teberê Tirkîya ser o tesîrê kovare zaf çin bî zî.</p> Tuncay Bilecen Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/513 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Diasporic Homeland, Rise of Identity and New Traditionalism: The Case of the British Alevi Festival https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/547 <p>While collective memory is based on rituals that built upon mourning and commemoration in Anatolian Alevism, the common culture of “festivity” is not widespread and deep-rooted. Public events of Alevis, mostly called as “Traditional Festival”, are mainly a recent phenomenon as a product of urbanization process. This study addresses the building and functioning of Alevi identity in diaspora over 9<sup>th</sup> Britain Alevi Festival that is one of these events. The Festival enables to make observations and analyses on certain subjects such as local network, political baggage, identity and sense of belonging issues, and finally homeland projection of British Alevi society via its organization process, backer-ups, spatial aspect, discourse and content. Besides general observations and data that I obtained during my post-doctoral research project that I conducted between August 2018-2019 on Alevi community settled in London, the main data for this study come from participant observation, interviews and field notes that I compiled on the Festival grounds between May 25 and June 2, 2019. </p> <p><strong>Abstract in Kurmanji </strong></p> <p><strong>Welatê ji diasporayê, peydabûna nasname û edetgeriyeke nû: Nimûneya Festîvala Elewî li Ilgiltereyê</strong></p> <p>Berê di nav elewiyan de festîvalên edetî/nerîtî gelek berbelav û cîgirtî nebûn lê di nav pêncî salên dawî de ev yek di encama koçberî, bajarîbûn û jinûve sazkirina nasnameyê de hatiye guhertin. Li ser nimûneya Nehemîn Festîvala Elewî li Ilgiltereyê, ev lêkolîn li avakirin û karkirina nasnameya elewî bi rêya çalakiyeke cemawerî ya wisa li diasporayê dinêre. Lêkolîn xwe dispêre daneyên ji çavdêriyan û yên li festîvala 2019an hatî berhevkirin. Festîval rehên dîrokî yên cemaetê dide nî$an bi rêya pê$xistina têgihi$tineke welatî li diasporayê ku beramberî edet, nirx û daxwazên welatî ne. Herwiha îmkanê dide elewiyan ku li welatê xwe yê nû bibin xwediyê bingehekê, venasînekê û berçaviyeke gi$tî li rex wê yekê ku torên têkiliyên deverî çalak dike, girêdanên siyasî saxlem dike û pabendiyên di nava cemaetê de cîgirtî dike. Mirov dikare vê yekê wek îcadkirina an dahênana nerîtê li welatê nû yê diasporayê bibîne.</p> <p><strong>Abstract in Sorani </strong></p> <p><strong>Nîştmanî dayespora, hellkişanî nasname û tradîsyonî nwê: keysî vîstîvallî 'Elewîy </strong><strong>‏Ber</strong><strong>îtan</strong><strong>î</strong> ‏</p> <p>Lerûy mêjûyyewe, lenaw 'elewîyekanda vîstîvallî tradîsyon leser astêkî frawanda bllaw nebotewe û rîşey ‏danekutawe bellam ewe le dwa penca sallda behoy koçberî û şarinşînî û bunyadnanewey nasname, gorranî ‏beserdahatuwe. Be wergirtnî noyem vîstîvallî 'elewîy berîtanî wek nmûne, em twêjîneweye sernic dedate ‏bunyadnan û karkirdî şunasî 'elewî le dayespora le rêgey rudawêkî giştî awa û be şêweyekî serekî ‏bekarhênanî datay kokrawe leser sernicî çawdêran le vîstîvallî 2019 da. Fîsîvalleke le rêgay arastekirdnî ‏çemkî nîştman le dayispora ke rengdanewey nerît, behakan û xwastî nîştîmane wek rengdanewey rîşe mêjûyye ‏cvakîyekan kardekat. Herweha hoyekîş bo 'elewîyekan desteber dekat ta cê pêyek, danpêdanan û derkewtinîyan le ‏fezay giştî nîştmane tazekeyan bedest bênin û leheman katîşda mobalîzey torrî peywendîyekan û ptewkirdnî ‏bondekan lenaw cvakda deken. Ewe dekrêt wek dahênanêkî tradîsyon lenaw nîştmanî tazey dayesporada bbînrêt.</p> <p><strong>Abstract in Zazaki </strong></p> <p><strong>Welatê dîyaspora, averşîyayîşê nasnameyî û tradîsyonalîzmo newe: Nimûneyê Festîvala Elewîyanê Brîtanya</strong></p> <p>Tarîxê urf û adetanê elewîyan de festîvalî vilabîyaye û kokxorînî nêbîyê, la nê pancas serranê peyênan de semedê koçkerdiş, şaristanijbîyayîş û neweraawankerdişê nasnameyî ra no vurîyayo. Pê nimûneyê Festîvala 9. ya Elewîyanê Brîtanya, no cigêrayîş bi rayîrê inasar fealîyetêkê rakerdeyî qayîtê awanî û fonksîyonanê nasnameyê elewîyanê dîyaspora keno û seba ney zafane dayeyanê observasyonê beşdaranê festîvala 2019î xebitneno. Fonskîyonê festîvale no yo ke ristimanê komelî yê tarîxîyan wina nîşan bido ke dîyaspora de fikrê welatî yo ke rîayetê urf û adet, qîymet û hêvîyanê welatî yê hîsbîyayeyan keno, pêşkêş bibo. Ney ra zî wet, festîvale seba elewîyan îmkan o ke hem welatê xo yo newe de bibê wayîrê statuyêk, xo bidê naskerdene û rayapêroyî de biasê, hem kî eynî dem de torranê têkilîyanê cayîyan mobîlîze bikerê, îrtîbatanê sîyasîyan xurt bikerê û komelî mîyan de bêrê werê. Merdim eşkeno welatê dîyaspora yo newe de festîvale sey viraştişê tradîsyonî bivîno.</p> Cemal Salman Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/547 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Language Attitudes and Religion: Kurdish Alevis in the UK https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/512 <p>In this article, I report on results of a Matched Guise Tests (MGT) study investigating attitudes towards Bohtan (BHKr) and Maraş Kurmanji (MRKr) spoken among the UK diaspora. I focus on BHKr, which I use to refer to the Kurmanji that is identified as “good Kurmanji”, also referred to as “academic”/ “proper”, and MRKr to refer to the Kurmanji that is referred to as “bad Kurmanji” by Kurmanji speakers in the UK. The MGT, and questions pertaining to perceptual dialectology such as respondents’ perceptions of region, religion, gender and class in this study, show that attitudes towards what is perceived as BHKr and MRKr differ significantly. By concentrating on language attitudes towards Kurmanji which have never been studied in the UK context before, this paper investigates negative and positive evaluations of both BHKr and MRKr in relation to religious affiliation.</p> <p><strong>Abstract In Kurmanji</strong></p> <p><strong>Helwêstên zimanî û dîn: Kurdên elewî li Ingiltereyê</strong></p> <p>Di vê gotarê de encamên taqîkirineke bi rêya testa "matched guise" li ser helwêstên beramber kurmanciya Botan û ya Mereşê li nav endamên diasporaya Ingiltereyê hatine pêşkêşkirin. Her du devokên kurmanciyê yên Botan û Mereşê hatine nirxandin, ku li nav axêverên kurmanciyê li Ilgiltereyê (Yilmaz, 2018) devoka Botan li beramber "kurmanciya baş" an jî "akademîk" tê danîn û kurmanciya Mereşê jî wek "kurmanciya xerab" tê danîn. Testê û pirsyarên li ser devoknasiya sehkî (perceptual dialectology), wek seh û nezera beşdaran li ser dever, dîn, cinsiyet û çînê di vê xebatê de nîşan didin ku sehên axêveran derheq kurmanciya Botan û Mereşê bi rengekî girîng ji hev cuda ne. Bi rêya hûrbûna li ser helwêstên zimanî beramber kurmanciyê, ku heta niha qet nehatiye vekolîn li Ilgiltereyê, ev gotar berê xwe dide tehlîla nirxandinên erênî û nerênî yên li ser devokên Botan û Mereşê di warê aîdiyeta dînî de.</p> <p><strong>Abstract in Sorani</strong></p> <p><strong>Hellwêstî zmanî û ayîn: 'Elewîye Kurdekan le Şanşîne Yekgirtuwekan</strong></p> <p>Lem wtareda ew twêjîneweye radegeyenim ke ‏Matched Guise Testis ‎‏ ‏‎(MiGT) ‎î bo lêkollînewe le ‏hellwêstî Kurmancî ‏axêwerekanî Bohtan ‏‎(BiHKir)‎‏ we Maraş ‏‎(MiRKir) ‎‏ le naw dayesporay ‏şanşîne yekgirtuwekanda. ‏Min terkîzm xistote ser (‏‎(BiHKir‎, bo amaje dan bew kirmancaney ‏bekardênim ke be "kurmancî ‏baş" nasrawn, herweha wek "ekadîmî"/"lebar" amajeyan ‏pêdrawe, we ‏‎(MiRKir)‎‏ bo ew kurmancaney ke be ‏‏"kurmancî xrap" lelayen kurmancye ‏axêwerekanî şanşînî berîtana amajeyan pê dedrêt (‏‎(Yilmaz, 2018‎‏.)‏‎ (MIGT)‎‏ legell ‏pirsyarekanî peywest be pey birdin be zansitî zarawekan, bo nmûne sernicî ‏wellamgokanî naw ‏em twêjîneweye bo nawçe, ayîn, regez û çîn, ewe pîşandeden ke hewlliwêstekan ‏derbarey ‏ewaney ke be ‏‎(BiHKir)‎‏ û be ‏‎(MiRKir)‎‏ debînrên zor cyawazn. Be terkîz kirdne ser ‏hellwêste zmanîyekan ‏derbarey kurmancî ke hergîz pêştir le şanşîne yekgirtuwekan dîrase ‏nekrawe , em babete ‏lêkollînewe le hellsengandne erênî û nerênîyekanî heryek le ‏‎(BiHKir)‎‏ û ‏‎(MiRKir)‎‏ le peywend be ‏întîmay dînî dekat.</p> <p><strong>Abstract in Zazaki</strong></p> <p><strong>Tewrê ziwanî û dîn: kurdê elewî yê Qiralîya Yewbîyayîye</strong></p> <p>Ez na meqale de netîceyanê cigêrayîşê Testanê Seypêkerdeyan ê Guiseyî (MGT) ke derheqê tewranê ziwanî yê kurmancîya Botanî (BHKr) û Mereşî (MRKr) yê ke dîyasporaya Qiralîya Yewbîyayîye de qesey benê, înan analîz kena. Ez giranî dana BHKr ser ke hetê qiseykerdoxanê kurmancî yê Qiralîya Yewbîyaye sey “kurmancîya rinde” yan zî “kurmancîya akademîke/raşte” hesibnîyena, û MRK ser ke sey “kurmancîya xirabine” hesibnîyena (Yilmaz, 2018). MGT û persê ke derheqê dîyalektolojîya îdrakîye de yê, sey dîyayîşê îdrakkerdoxan yê herêm, dîn, cinsîyet û sinife ke na meqale de ca girewto, ê musnenê ke tewrê înan ê hemverê BHKr û MRK yewbînan ra zaf cîya yê. Pê giranîdayîşê tewranê zimanî yê hemverê kurmancî ser, ke heta nika ê tewran ser o Qiralîya Yewbîyayîye de qet cigêrayîş nêameyo kerdene, na xebate erjnayîşanê BHRr û MRKr yê pozîtîf û negatîfan goreyê têkilîya xo ya dînî analîz kena.</p> Birgul Yilmaz Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/512 Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0000 “Aspirational Capital” and Transformations in First-generation Alevi-Kurdish Parents’ Involvement with Their Children’s Education in the UK https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/545 <p>With a focus on the London Alevi-Kurdish community from Turkey, the aim of this article is to analyse changes in parenting and home-school relations of two cohorts of first-generation parents arriving in the nineties (Nineties parents) and the noughties (Millennial parents). Against a backdrop of national data showing that “Turkish” children persistently underachieve in schools across Europe, this exploration of differences within the first generation challenges deficit models of home-school relations. Through adding “differences within a generation” to intersectional analyses of home-school relations, it facilitates the exploration of parents’ migration context, ethnicity, religion and community. Additionally, the article addresses migrant parents’ access to different forms of capital in navigating the education system. This includes the contributions of children, the community associations and local schools which have made a difference to Nineties and Millennial parents’ relationships with schools. Finally, the analysis demonstrates how community activism can have much more powerful effects than parents acting alone.</p> <p><strong>Abstract in Kurmanji</strong></p> <p><strong>“Sermiyanê armanckirî” û guherînên li ba dêbavên elewî-kurd yên ji nifşê yekem li ser perwerdeya zarokên wan li Ingiltereyê</strong> </p> <p>Ev gotar li ser cemaeta kurdên elewî yên Londrayê hûr dibe û guherînên di kiryarên zarok mezinkirinê û têkiliyên mal-dibistanê de tehlîl dike li nav du komên dêbavên ji nifşê yekem, yên li salên nodan û li dor du hezaran (mîlenyal) hatî. Li ser paşxaneya daneyên neteweyî, ku nîşan didin ku zarokên "tirk" li seranserê Ewropayê kêm serkeftî ne li dibistanê, ev tehlîl û pêdeçûna cudatiyên di nava nifşê yekem li dijî "modêlên kêmasiyê" yên têkiliya mal û dibistanê radibe. Bi rêya zêdekirina "cudatiyên di nava nifşekî de" li tehlîla têkiliyên mal û dibistanê yên li ser bingehê navber-beşî (intersectional), ev lêkolîn rê vedike bo destnîşankirina rola fakterên wek şert û çarçoveya koçberiya dêbavan, qewmiyet, dîn û cemaeta wan. Zêdebarî vê, gotar berê xwe dide îmkanên dêbavan di warê sermiyanên cihêreng de gava di nav sîstema perwerdeyê de. Di nav vê yekê de karîgeriya zarokan, komeleyên cemawerî û dibistanên mehelî hene ku cudatiyeke mezin durist kirine di têkiliya dêbavên ji salên nodan û du hezaran ya ligel dibistanê de. Dawiyê, ev xebat nîşan dide ka çawa çalakvaniya cemawerî dikare tesîreke gelek mezintir bike ji hewldanên bi tenê yên dêbavan.</p> <p><strong>Abstract in Sorani</strong></p> <p><strong>"Sermayey temah" we werçexan le beşdarbûnî newey yekemî bawanî 'Elewye-</strong><strong>‏Kurdekan le xw</strong><strong>êndin</strong><strong>î mindallekan</strong><strong>îyan le </strong><strong>Şan</strong><strong>şîne Yekgirtuwekanda </strong><strong>‏</strong></p> <p>Be terkîz kirdne ser rwewendî 'Elewîye-Kurdekanî Turkya le Lenden, amancî em wtare ‏şîkarîkirdnî allugorre le bawanêtî û peywendyekanî mall-xwêndinge lenaw dû taqmî bawan lew ‏newey-yekemaney ke le deyey newetekan (bawanî newetekan) we le deyey sifrîda (bawanî hezare) ‏geyîştûn. Lehember paşxanî datayekî nîştîmanî ke kem twanayî berdewamî zarokî "turkî" ‏le xwêndingekanî sertaserî ewrupa derdexa, em gerrane be naw cyawazyekanî na newey ‏yekemda teheday modêlî kurtihênan dekat le peywendîyekanî mall-xwêndinge. Be‎ zyadkirdnî ‏‏"cyawazîyekan lenaw neweyekda" bo şîkarîyekanî peywest be têkhellkîşbûnî peywendî mall-‏qutabxane, em babete asankarî bo dozînewey çwarçêweyk bo koçberêtî, etnîkî, aynî û ‏çvakî bawanekan dekat. Herweha, babeteke basî dest pêrrageyîştinî bawanî koçberekan be ‏şêwe cyawazekanî sermaye dekat bo rêdozî kirdin le sîstemî perwerdeda. Emeş beşdarî ‏mindallan, komelle cvakîyekan û qutabxane nawçeyyekan degrêtewe ke cyawazîyekyan bo bawanî ‏deyey newetekan û dûhezarekan drustkird. Lekotayîda, ravekan ewe pîşandeden ke çon ‏çalakî cvakî detwanêt rollî zor behêztirî le çalakî tenyay bawanekan hebêt.</p> <p><strong>Abstract in Zazaki</strong></p> <p><strong>“Kapîtalo waştox” û Qiralîya Yewbîyayîye de vurîyayîşê têkilîyanê perwerdeyê domananê may û pîyanê kurdanê elewîyan ê neslê verênî</strong></p> <p>Bi giranî para komelê kurdanê elewîyan ê Londra rê, hedefê na meqale yo ke vurîyayîşê mayûpîyîye û têkilîyanê keye û mektebî yê di cematanê may û pîyanê neslanê verênan ke serranê 90an de (may û pîyê 90an) û serranê 2000an de (may û pîyê 2000an) ameyê, înan analîz bikero. Bi zidîya dayeyanê dewlete ke musnenê ke domanê “tirkan” mektebanê Ewropa de hende ke înan ra pawîyeno serkewte nîyê, no kifşê cîyayîyanê mabênê neslê verênî modelanê kêmasîyan ê têkilîyanê keye û mektebî rê îtîrazêk o. Îlawekerdişê “cîyayîyanê mîyanê yew neslî” bi analîzanê têkilîyanê keye û mektebî yê pêresayeyan, cigêrayîşê kontekstê koçkerdişê may û pîyan, etnîsîte, dîn û komelê înan keno asan. Tepîya, na meqale de sîstemê perwerdeyî mîyan de îmkananê may û pîyanê koçberan ra behs beno ke ê xo senî resnenê formanê kapîtalî yê cîya-cîyayan. Ancîna, tede serzêdeyê domanî, dezgehê komelî û mektebanê cayîyan estê ke pêrune têkilîyanê mabênê may û pîyanê 90an û 2000an û mekteban de ferqêk viraşto. Peynîye de, no analîz musneno ke bandura aktîvîzmê komelî bi senî hewa goreyê kerdişanê may û pîyan ê ferdîyan ra bena hêzdarêre.</p> Celia Jenkins Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/545 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Unregulated Desires: Anomie, the “Rainbow Underclass” and Second-generation Alevi Kurdish Gangs in London https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/541 <p>This article offers a case study of the adaptation strategies of a section of second-generation young male Alevi Kurds in London and the social conditions which make some of them more prone to join gangs and to reject mainstream institutions in their search for instant material rewards. It is instructive to use Durkheim’s analysis of society’s integrative and regulative functions and particularly his concept of anomie to understand a situation where the legitimate means in the pursuit of material wealth and comfort are out of balance with the demand, calling into question the legitimacy of the institutions which provide these functions. Those who cannot compete through existing institutions are more likely to seek alternative means to achieve these ends. Durkheim identified youth as more vulnerable to such unregulated desires and I argue that his approach offers valuable insights into the anomic pressures confronting second-generation migrant young men in particular. </p> <p><strong>Abstract in Kurmanji</strong></p> <p><strong>Arezûyên tenzîmnekirî: anomie, "jêrçîna keskesorê" û bandên kurdên elewî yên ji nifşê duyem li Londrayê</strong></p> <p>Ev gotar xebateke waqi'eyê ye li ser rê û rêbazên parçeyeke nifşê duyem ê xortên kurdên elewî li Londrayê û li ser şertên civakî yên ku hindek ji wan pal didin ku bikevine nav bandan (çeteyan) û dezgehên damezrandî red bikin di lêgerîna xwe ya destkeftên maddî de. Bicî ye li vir ew tehlîla Durkheim bê bikaranîn ya li ser fonksiyonên civakê yên aîdkirin û tenzîmkirinê û bi taybetî têgeha wî ya anomie (bêhêvîtî) ji bo famkirina wan rewşên ku rê û amrazên rewa yên bidestxistina dewlemendiya maddî û rihetiyê ne hevkêş in ligel xwastê (telebê), ku bi vî rengî rewayiya wan dezgehên van fonsiyonan bi cî tînin dikeve jêr pirsyarê. Ewên ku nikarin bi rêya dezgehên heyî bigihine destkeftan dê bi ihtimaleke mezintir ji kesên asayî li rê û rêbazên alternatîv binihêrin ji bo gihiştina bi wan armancan. Durkheimî destnîşan kiribû ku xort hesastir in beramber arezûyên wisa tenzîmnekirî û ez îdia dikim ku ev boçûn rê dide têgihiştineke kûrtir li ser zextên bêhêvîtiyê yên li ber ciwanên koçber ên ji nifşê duyem.</p> <p><strong>Abstract in Sorani</strong></p> <p><strong>Arezûy narêkixraw: rîzperî, "çînî xwarewey pelkezêrrîne" we bandî newey-</strong><strong>‏duwem</strong><strong>î </strong><strong>‏Kurd</strong><strong>î 'Elew</strong><strong>î le Lenden</strong></p> <p>Em wtare dîrasey keysî sitratîjîyekanî xoguncandinî beşêk le newey duwemî lawe 'elewye ‏kurdekanî lenden dexate rû legell ew barudoxe komellayetyaneşda ke wa dekat hendêkîyan le ‏gerranyan bedway deskewtî maddî henûkeyîda zyatir meylyan bo peyustibûn be bandekan û ‏retkirdnewey damezrawe giştîyekan hebêt. Ravey Durkheim‎ bo çalakî yeksixistin û rêkxistne ‏cvakîyekan sudbexşe bo bekarhênan, betaybetî çemkî rîzperî yarmetîdere bo têgeyiştin le ‏barudoxêk ke têyda rêga yasayîkan bo gerran bedway saman û asûdeyîda legell xwastekeda na ‏hawsengin, emeş şer'îyetî ew dezgayaney ke em erkane desteber deken dexate jêr ‏pirsyarewe. Ewaney ke natwanin le çwarçêwey damezrawekanda pêşbirrkê bken zyatir egerî ‏eweyan heye bedway rêgay bedîlda bgerrên bo geyîştin bew amancane. Durkheim‎ genc wa pênase ‏dekat ke zyatir amadeye bo ew core arezuwe na rêkixrawane û mnîş miştumrrî ewe dekem ke ‏têzekey ew têgeyîştinêkî benrix bo ew fşare rîzperyaney ke cîlî-duwemî pyawe gence ‏koçberekan rûberûy debnewe, pêşkeş dekat.</p> <p><strong>Abstract in Zazaki</strong></p> <p><strong>Waştişê bêkontrolî: Anomî, “binsinifa keskûsûre” û Londra de çeteyê kurdanê elewîyan ê neslê dîyinî</strong></p> <p>Na meqale derheqê bikardardişê stratejîyanê qisimêkê xortanê kurdanê elewîyan ê neslê dîyinî yê Londra de xebata nimûneyî pêşkêş kena. Na xebate kî qayîtê şert û şurtanê xortan ê komelkîyan kena ke nê şertî tayîne rê benê sebeb ke semedê çîp dîyayîşê xelatanê madîyan ra nê xortî bibê beşdarê çeteyan û dezgehanê pêroyîyan red bikerê. Seba ke fehm bibo ke çira îmkanê lejîtîmî yê dozkerdişê rehet û maldarîya madîye hemsencîya waştişê xo de nîyê û çira naye de meşrûîyetê dezgehanê resmîyanê têkildaran pers beno, fayde beno ke merdim analîzê Durkheîmî yê fonksîyonanê komelî yê tekûzdar û tenzîmkeran û bitaybetî konseptê ey ê anomî bixebitno. Êyê ke nêeşkenê pê dezgehanê estbîyayeyan xo têver bierzê, bi îhtîmalêk ro îmkananê alternatîfan gêrenê ke wina biresê hedefê xo. Durkheîmî dî ke xortî waştişanê bêkontrolan ê winasîyan rê hîna zaf hîsgêr ê û ez musnena ke hewayê ey ê ewnîyayîşî derheqê tengijîyayîşanê anomîkan de, bitaybetî seba xortanê maciran ê neslanê dîyinan, fehmkerdişê erjayeyî pêşkêş keno.</p> Umit Cetin Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/541 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Politics and Identity in Alevi Kurds: An interview with Martin van Bruinessen https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/560 <p>This interview with Martin van Bruinessen records his personal and intellectual engagement with Alevis in Turkey and the Netherlands for over fifty years. Initially, his interest was in Anatolian Alevi culture and he began exploring the religious dimension of Alevism in the 1970s at a time when Alevis were more preoccupied with left-wing politics. He charts the emergence of Alevism studies since the 1980s and links it to the religious resurgence and reinvention of diverse ethno-religious Alevi identities associated with urbanised and diasporic communities. He further examines the relationship between Kurdish and Alevi movements and Alevism and Islam.</p> Umit Cetin, Celia Jenkins , Suavi AYDIN Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/560 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000 Editorial: Alevi Kurds: History, Politics and Identity https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/558 <p>This special issue brings together scholarship on Alevi Kurds by focusing on their ethnic, linguistic, religious, political, cultural and social specificity including a range of articles from the disciplines of anthropology, history, politics, linguistics and sociology. The first part focuses on Turkey, exploring the roots of Kurdish Alevism and how Alevi religious identities intersect with ethnic and national identity and political representations, and the second focuses on Alevi Kurds and their creation of a transnational religious identity and their mixed experience of settlement in the UK diaspora.</p> Umit Cetin, Celia Jenkins , Suavi AYDIN Copyright (c) 2020 Kurdish Studies https://kurdishstudies.net/journal/ks/article/view/558 Sun, 24 May 2020 00:00:00 +0000