Sirkeci, I. (2019). Editorial: Kurdish Studies in seven volumes. Kurdish Studies, 7(1), 1-3. https://doi.org/10.33182/ks.v7i1.506