Making the revolution intelligible, rendering political imaginations unthinkable: A postcolonial reading of British and American media representations of Rojava

Authors

  • Cihan Erdost Akin Central European University

DOI:

https://doi.org/10.33182/ks.v8i2.521

Keywords:

Rojava, socio-political imaginations, critical discourse analysis, postcolonialism, representation

Abstract

Although the gendered media portrayal of female Kurdish fighters has drawn academic attention, the representation of the socio-political model of Rojava by the British and American media is often neglected. This paper surveys the British and American media to understand the kinds of opinions found in the media, the discursive means that make the Rojava model intelligible, and what is rendered either commonsensical or unimaginable. The Rojava project is framed as “a separatist rebellion”, “an experiment”, and “a genuine social revolution”. By excluding the anti-capitalist and ecological principles of Rojava, and either dismissing or romanticising its achievements, these discourses render an alternative to capitalism and the nation-state unthinkable, and reproduce Orientalist images of the region, thus serving capitalist and imperialist interests. This study suggests that we should pay more attention to socio-political imaginations and representations of non-state paradigms in order to understand the hegemony of the state.

Abstract in Kurmanji

Fehmbarkirina şoreşê, pêşkêşkirina nemumkiniya tesewira polîtîk: Xwendineke postkolonyal a temsîlên Rojava di medyaya Brîtanya û Amerîkayê de

Li hember teswîra zayendî ya şervanên kurd ên jin ku gelek bala akademiyê kişandiye, temsîla modela sosyo-polîtîk a Rojava ji teref medyaya brîtanyayî û emerîkî ve pirî caran hate paşguhkirin. Ev nivîs li medyaya brîtanyayî û emerîkî dinêre da ku cureyên fikrên di medyayê de, amûrên vegotinê yên ku modela Rojavayê fehmbar dikin vebikole û fehm bike ka çi û çiqas beraqil an jî nexeyalbar tê pêşkêşkirin. Projeya Rojava, weke “serhildaneke cudaxwaz”, “ceribandek” û “şoreşeke civakî ya resen” tê resmkirin. Bi derkirina prensîbên dij-kapîtalîst û ekolojîk yên Rojava û bi paşguhkirin an jî romantîzekirina destkeftên wê, ev dîskûr nemumkiniya alternatîfa kapîtalîzmê û netewe-dewletê îfade dikin û wêneyekî Oryantalîst ya herêmê diafirînin ku xizmeta berjewendiyên kapîtalîst û emperyalîst dike. Ev xebat pêşniyar dike ku divê em bêtir bala xwe bidin tesewirên sosyo-polîtîk û temsîlên paradîgmaya ne-dewlet ji bo fehmkirina hegemonyaya dewletê.

Abstract in Sorani

Be têgeyandin kirdnî şorrş, bê mana kirdnî endêşe syasîyekan: Xwêndneweyekî postkolonyalaney wênakirdnî mîdyay berîtanî û emrîkî bo rojawa

Egerçî wêne mîdyayye cênderekanî jne şervanekanî kurd sernicî ekadîmîyekanî rakêşawe, zorcar wênakirdnî modêlî syasî-cvakî rojava lelayen mîdyay berîtanî û emrîkayewe feramoşkrawe. Bo têgeyîştin lew bîruboçunaney le mîdyakanda bedî dekrêt, em babete rumallêkî mîdyay berîtanî û emrîkî dekat, amraze gutarîyekan ke modêlî rojava bê mana deken û  yan wek ştêkî asayî yan xeyallî dexrête rû . Projey rojava xrawete çwarçîwey “yaxîbunêkî cudaxwazî”, “ezmunêk” we “şorşêkî rasteqîney komellayetî”. Be wedernanî bnema dje-sermayedarî û îkolojîyekanî rojava, we yan be nadîdekirdin û romantîkirdnî deskewtekan, em gutarane bedîlêk bo sermayedarî û dewllet-netewe dexate derewey bîrkirdnewe.  Em twêjîneweye pêşnyar dekat ke bo ewey le hejmûnî dewllet têbgeyn, pêwîste bayexî zyatir be endêşey syasî-cvakî û nwênerayetîkrinî paradaymî nadewlletî bdeyn.

Abstract in Zazaki

Şoreşî dayîşfehmkerdiş, fikranê sîyasîyan nêdayîşfikirîyayîş: Medyaya Brîtanya û Amerîka de temsîlê Rojawanî ser o wendişêko postkolonîyalîst

 

Herçiqas ke nawitişê medyaya cinsîyetperwere de rolê şêrvananê cinîkanê kurdan bala akademîkan ante, modelê komel û sîyasetê Rojawanî zafê reyan hetê medyaya Brîtanya û Amerîka ra peygoş bî. Na meqale qayîtê medyaya Brîtanya û Amerîka kena ke wina tede qeneatê ci yê cîya-cîyayî, usûlê munaqeşeyî yê îzahkerdişê modelê Rojawanî û çîyê bimantiqkerde yan zî nefikrbarî fehm bibê. Projeyê Rojawanî sey “serewedaritişo cîyaker”, “ceribnayîş” û “şoreşê komelî yo raştikên” name beno. Bi îhmalkerdişê prensîpanê Rojawanî yê antîkapîtalîst û ekolojîkan û bi redkerdiş yan zî romantîzekerdişê serkewtişanê ci, nê munaqeşeyî alternatîfê kapîtalîzm û dewleta netewe nêdanê fikirîyayene. Wina herêm ra resimo oryantalîst yeno xêzkerdene ke menfeatanê kapîtalîst û emperyalîstan rê fayde dano. No cigêrayîş pêşnîyaz keno ke ma hîna zaf bala xo bidîme fikranê komelkî û sîyasîyan û estbîyayîşê paradîgmayanê nedewlete ser ke bandura dewlete fehm bikerîme.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Cihan Erdost Akin, Central European University

Department of International Relations

Doctoral Candidate

References

Abdulrahim, R. (2016, July 6). In Syria’s Broken Society, Brides Are Celebrating Without the

Groom. Wall Street Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/in-syrias-broken-society-brides-are-celebrating-without-the-groom-1467821203

Abdulrahim, R. (2017, October 19). Symbol of Kurdish Nationalism Rises in Raqqa. Wall Street

Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/symbol-of-kurdish-nationalism-rises-in-raqqa-1508446645

Abdulrahim, R., & Nissenbaum, D. (2016, August 31). Kurds Carve Out a Home in Syria,

Testing U.S. Ties With Turkey. Wall Street Journal. Retrieved from

https://www.wsj.com/articles/syrias-kurds-have-carved-out-a-statelet-adding-new-snags-to-a-complex-region-1472661321

Alkan, H. (2018). The Sexual Politics of War: Reading the Kurdish Conflict Through Images of

Women. Les Cahiers Du CEDREF, 22, 68–92.

Anthony, A. (2017, July 9). Ex-diplomat Carne Ross: The case for anarchism. The Observer.

Retrieved from

https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/09/carne-ross-case-for-anarchy-accidental-anarchist-interview

Asya Abdullah: We are developing a new philosophy and an alternative paradigm. (2015, April

. ANF News. Retrieved from https://anfenglish.com/news/asya-abdullah-we-are-developing-a-new-philosophy-and-an-alternative-paradigm-10843

B, A. (2016). Eroding the State in Rojava. Theory & Event, 19(1). Retrieved from

https://muse.jhu.edu/article/610227

Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics (First edition edition). Minneapolis: Univ

Of Minnesota Press.

Barkhoda, D. (2016). The Experiment of the Rojava System in

Grassroots Participatory

Democracy: Its Theoretical Foundation, Structure, and Strategies. Journal of Research in Humanities and Social Science, 4(11), 80–88.

Bengio, O. (2016). Game Changers: Kurdish Women in Peace and War. The Middle East

Journal, 70(1), 30–46. https://doi.org/info:doi/10.3751/70.1.12

Bradley, M., Albayrak, A., & Ballout, D. (2016, March 24). Kurds Declare ‘Federal Region’ in

Syria, Says Official. Wall Street Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/kurds-declare-federal-region-in-syria-says-official-1458216404

Bradley, M., & Parkinson, J. (2015, July 24). America’s Marxist Allies Against ISIS. Wall Street

Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cambel, A. (2016). Eroding the State in Rojava. Theory & Event, 19(1). Retrieved from

https://muse.jhu.edu/article/610227

Cemgil, C. (2016). The republican ideal of freedom as non-domination and the Rojava

experiment: ‘States as they are’ or a new socio-political imagination? Philosophy & Social Criticism, 42(4–5), 419–428. https://doi.org/10.1177/0191453715624959

Cemgil, C., & Hoffmann, C. (2016). The ‘Rojava Revolution’ in Syrian Kurdistan: A Model of

Development for the Middle East? IDS Bulletin, 47(3).

https://doi.org/10.19088/1968-2016.144

Daw, R. (2017, November 3). Experience: I spent 40 days in an Iraqi prison. The Guardian.

Retrieved from https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/nov/03/experience-iraqi-kurdistan-prison

Dean, V. (2019). Kurdish Female Fighters: the Western Depiction of YPJ Combatants in Rojava.

Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation. Retrieved from https://www.academia.edu/39041627/GJ_2019_1_Kurdish_Female_Fighters_the_Western_Depiction_of_YPJ_Combatants_in_Rojava_by_V.Dean

Demir, A. (2015). Devrimin Rojava Hali. Ceylan Yayınları.

Dicle, A. (2013, September 26). The political structure of Rojava. ANF News. Retrieved from

https://anfenglish.com/features/the-political-structure-of-rojava-8127

Dirik, D. (2018). The Revolution of Smiling Women. In O. U. Rutazibwa & R. Shilliam (Eds.),

Routledge Handbook of Postcolonial Politics (1st ed., pp. 222–238). https://doi.org/10.4324/9781315671192-19

Dirik, D. (2014, October 29). Western fascination with “badass” Kurdish women. Al Jazeera.

Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/western-fascination-with-badas-2014102112410527736.html

Doy, R. L. (1993). Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of U.S

Counterinsurgency Policy in the Philippines. International Studies Quarterly, 37(3), 297–320. https://doi.org/10.2307/2600810

Enzinna, W. (2015, November 24). A Dream of Secular Utopia in ISIS’ Backyard. The New York

Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2015/11/29/magazine/a-dream-of-utopia-in-hell.html

Fairclough, N. (1989). Language and Power. Longman.

Fairclough, N. (1993). Discourse and Social Change (New edition). Cambridge: Polity Press.

Fang, I. E. (1997). A History of Mass Communication: Six Information Revolutions. Focal Press.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977.

Pantheon Books.

Glavin, T. (2014, September 22). With the Kurds Fighting Islamic State in Syria. Wall Street

Journal. Retrieved from http://www.wsj.com/articles/terry-glavin-with-the-kurds-fighting-islamic-state-in-syria-1411426290

Graeber, D. (2014, October 8). Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria? The

Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis

Graeber, D. (2018a, January 20). Democracy Is Possible in Syria. My Friend Knew How. The

York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2017/10/16/opinion/syria-isis-kurds.html

Graeber, D. (2018b, February 23). Why are world leaders backing this brutal attack against

Kurdish Afrin? | David Graeber. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/23/world-leaders-brutal-attack-kurdish-afrin-turkish-army

Hosseini, A. (2016). The Spirit of the Spiritless Situation: The Significance of Rojava as an

Alternative Model of Political Development in the Context of the Middle East. Critique, 44(3), 253–265. https://doi.org/10.1080/03017605.2016.1199631

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven: Yale University

Press.

Isik, R. (2016). How women are building a new society in Rojava. Green Left Weekly, (1092),

Jászberényi, S. (2014, November 19). The Mother Who Fought ISIS to the Death. Wall Street

Journal. Retrieved from http://www.wsj.com/articles/sandor-jaszberenyi-the-mother-who-fought-isis-to-the-death-1416355646

Jones, O. (2015, March 10). Why the revolutionary Kurdish fight against Isis deserves our

support | Owen Jones. The Guardian. Retrieved from

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/10/revolutionary-kurdish-isis-ivana-hoffman

Jones, O. (2018, March 16). Kurdish Afrin is democratic and LGBT-friendly. Turkey is crushing

it with Britain’s help. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/16/turkey-democracy-kurdish-afrin-britain-syria-arming

Jongerden, J., & Knapp, M. (2016). Communal Democracy: The Social Contract and

Confederalism in Rojava. Comparative Islamic Studies, 10(1), 87–109.

https://doi.org/10.1558/cis.29642

Knapp, M., Ayboga, E., & Flach, A. (2016). Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and

Women’s Liberation in the Syrian Kurdistan (Reprint edition; J. Biehl, Trans.). London: Pluto Press.

Knapp, M., & Jongerden, J. (2014). Communal Democracy: The Social Contract and

Confederalism in Rojava. Comparative Islamic Studies, 40(1). Retrieved from https://journals.equinoxpub.com/index.php/CIS/article/view/29642

Krajeski, J. (2015). What the Kurds Want: Syrian Kurds are trying to build a leftist revolution in

the midst of a civil war. Is it a new Middle East, or just another fracture? Virginia Quarterly Review, 91(4), 86–105.

Laclau, E. (2014). The Rhetorical Foundations Of Society. London ; Brooklyn, NY: Verso.

Leezenberg, M. (2016). The ambiguities of democratic autonomy: The Kurdish movement in

Turkey and Rojava. Southeast European and Black Sea Studies, 16(4), 671–690. https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1246529

McConnell‐Ginet, S. (2014). Meaning-Making and Ideologies of Gender and Sexuality. In The

Handbook of Language, Gender, and Sexuality (pp. 316–334). https://doi.org/10.1002/9781118584248.ch16

McKay, H. (2017, March 24). Social justice “warriors” jump into Kurdish-Syrian struggle. Fox

News. Retrieved from https://www.foxnews.com/world/social-justice-warriors-jump-into-kurdish-syrian-struggle

McKay, H. (2018, April 19). Syrian Kurd renames son “Trump,” plans “Nikki Haley” for girl.

Fox News. Retrieved from https://www.foxnews.com/world/syrian-kurd-renames-son-trump-plans-nikki-haley-for-girl

McKernan, B. (2016, December 20). The Kurdish woman building a feminist democracy and

fighting Isis at the same time. The Independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kurdish-woman-building-feminist-democrac-fighting-isis-at-the-same-time-syria-kurdistan-rojava-new-a7487151.html

Moberg, M. J. (2016). Nationbuilding in Rojava: Participatory Democracy amidst the Syrian

Civil War. Pathways to Peace and Security, (2(51)), 15–36. https://doi.org/10.20542/2307-1494-2016-2-15-36

Mohamad, S. (2018, January 20). Once We Beat ISIS, Don’t Abandon Us. The New York Times.

Retrieved from https://www.nytimes.com/2017/05/11/opinion/once-syrian-kurds-beat-isis-dont-abandon-them-to-turkey.html

Mohamed, S. M. (2018, January 19). Democracy Left Out in the Cold. The New York Times.

Retrieved from https://www.nytimes.com/2016/04/12/opinion/international/whats-missing-from-the-syria-peace-talks.html

Morris, R. (Ed.). (2010). Can the Subaltern Speak?: Reflections on the History of an Idea.

Columbia University Press.

Neef, A. (2018, February 28). Building Autonomy Through Ecology in Rojava. Retrieved June

, 2019, from Unicorn Riot website: https://unicornriot.ninja/2018/building-autonomy-ecology-rojava/

Nordland, R. (2018, March 10). Syrian Kurds: U.S. Allies, but Followers of Leader Jailed as

Terrorist. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/03/10/world/middleeast/syria-kurds-turkey-rojava-abdullah-ocalan.html

Ocalan, A. (2002). Beyond state, power, and violence (1st edition). Oakland, CA: PM Press.

Ocalan, A. (2013a). Democratic Confederalism. Cologne: International Initiative Ed.

Ocalan, A. (2013b). Liberating Life: Women’s Revolution. Cologne: International Initiative Ed.

Orton, K. W. (2018, January 20). The Error of Arming the Syrian Kurds. The New York Times.

Retrieved from https://www.nytimes.com/2017/06/06/opinion/syria-kurds-isis-raqqa.html

Ross, C. (2015, October 29). The Kurds’ Democratic Experiment. The New York Times.

Retrieved from https://www.nytimes.com/2015/09/30/opinion/the-kurds-democratic-experiment.html

Sabio, O. (2015). Rojava: An Alternative to Imperialism, Nationalism, and Islamism in the

Middle East. lulu.com.

Sinjab, L. (2016, July 26). Can Syria’s Kurds realise territorial ambitions? BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36773195

Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France.

Cambridge: Cambridge University Press.

Spivak, G. C. (1994). Can the Subaltern Speak? In introduced by P. Williams & L. Chrisman

(Eds.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader. New York: Columbia University Press.

Starritt, A. (2015, December 14). Syria’s local councils, not Assad, are the answer to Isis. The

Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/14/syria-local-councils-assad-isis

Szanto, E. (2016). Depicting Victims, Heroines, and Pawns in the Syrian Uprising. Journal of

Middle East Women’s Studies, 12(3), 306–322.

Tanış, T. (2016, June 3). PYD lideri Salih Müslim: Öcalan’ın fikirlerini benimsiyoruz [PYD’s

Leader Salih Muslim: We endorse Ocalan’s ideas]. Hurriyet. Retrieved from

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/pyd-lideri-salih-muslim-ocalanin-fikirlerini-benimsiyoruz-40064395

Tank, P. (2017). Kurdish Women in Rojava: From Resistance to Reconstruction. Die Welt Des

Islams, 57(3–4), 404–428. https://doi.org/10.1163/15700607-05734p07

Toivanen, M., & Baser, B. (2016). Gender in the Representations of an Armed Conflict: Female

Kurdish Combatants in French and British Media. Middle East Journal of Culture and

Communication, 9(3), 294–314. https://doi.org/10.1163/18739865-00903007

Yegin, M. (2015, October 29). Self-government and Land Redistribution. Ozgur Gundem.

Retrieved from https://internationalistcommune.com/self-government-and-land-redistribution/

Published

2020-10-13

How to Cite

Akin, C. E. (2020). Making the revolution intelligible, rendering political imaginations unthinkable: A postcolonial reading of British and American media representations of Rojava. Kurdish Studies, 8(2), 313-338. https://doi.org/10.33182/ks.v8i2.521

Issue

Section

Articles