The Struggle to Unite Diaspora Alevis and the Working Class: Alevism in the Kavga/Kervan Magazine

Authors

  • Tuncay Bilecen Kocaeli Universitiy & Regent's University

DOI:

https://doi.org/10.33182/ks.v8i1.513

Keywords:

Kavga/Kervan Magazine, Rıza Yürükoğlu, Alevism

Abstract

Kavga/Kervan is a magazine published by the London chapter of the Turkish Communist Party between 1991 and 1998. Rıza Yürükoğlu, the editor is credited as the main architect of the magazine’s intellectual structure. This article will use discourse analysis to examine the relationship between Alevism and socialism as postulated by the magazine and its editor. It aims to analyse the efforts of the magazine as a platform to unite Alevis and socialists in Turkish socialist history even if the magazine may not have had as much impact on the Alevi and socialist collectives in Turkey and abroad.

Abstract in Kurmanji

Têkoşîna gihandina Elewiyên dîasporayê û çîna karkeran: Elewîzm di kovara Kavga/Kervanê de

Kervan/Kavga kovareke e ku ji teref beşa Londonê ya Partiya Komunîst a Tirkiyeyê di navbera salên 1991 û 1998an de hatiye çapkirin. Rıza Yörükoğlu, edîtor, weke avakerê esasî ya pêkhateya entelektuel a kovarê hatiye nîşandan. Ev xebat, wê tehlîla vegotinê bi kar bîne bo nirxandina têkiliya di nav Elewîzm û sosyalîzmê de, weke ji teref kovar û edîtorê wê hatiye ferzkirin. Ev gotar armanc dike ku hewlên vê kovarê tehlîl bike, ya ku weke platformeke Elewî û sosyalîstên di dîroka sosyalîst a Tirkiyeyê de bigihîne hev, digel ku kovar xwedî vê tesîrê nebe jî li ser Elewî û kolektîfên sosyalîst ên li Tirkiyeyê û derve.

Abstract in Sorani

Xebat bo yekgirtnî 'elewîyekanî dayespora legell çînî krêkar: 'Elewîzm le govarî ‏kavga/karvan

Karvan/kavga govarêke le lenden lelayen lqî lendenî partî komonîstî turkî le nêwan ‏sallekanî ‏‏1991 we 1998 derdekra. Rıza Yürükoğlu sernuser krêdîtî endazyarî serekî ‏sitraktorî ‏roşnibîrî govarekey pêdedrêt. Em twêjîneweye ravey gutarî bekar dênêt bo ‏hellsengandinî ‏peywendî nêwan 'elewîzm û soşyalîzm bew şêweyey ke govareke û ‏sernuserekey daynawe. Em ‏wtare deyewêt ew hewllaney govareke wek sekoyek bo ‏yekgirtnî 'elewyekan û ‏soşyalîstekan le mêjuy soşalîstî turkî rave bkat tenanet eger ‏govarekeş hênde karîgerî ‏leser têkrray 'elewî û soşyalîstekan  le Turkya û derewe ‏nebûbêt.‏

Abstract in Zazaki

Lebata yewkerdişê elewîyanê dîyaspora û sinifa karkeran: kovara Kavga/Kervan de elewîyîye

Kervan/Kavga kovarêk a ke mabênê serranê 1991 û 1998î de hetê beşê Londra yê Partîya Komunîstan a Tirkîya ra weşanîyaye. Edîtorê ci, Riza Yurukoglu, sey mîmarê bingeyênî yê awanîya kovar a zîhnîye hesibîyeno. No cigêrayîş do pê analîzê dîskûrsî têkilîya mabênê elewîyîye û sosyalîzmî de ke hetê kovare û edîtorê ci ra ferz bena, aye tehlîl bikero. Hedefê na meqale yo ke lebata kovare ke a tarîxê sosyalîzmê Tirkîya de bibo platformê yewbîyayîşê elewîyan û sosyalîstan, aye analîz bikero - herçiqas ke elewî û sosyalîstanê zere û teberê Tirkîya ser o tesîrê kovare zaf çin bî zî.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tuncay Bilecen, Kocaeli Universitiy & Regent's University

He teaches Kocaeli University, where he also completed his undergraduate and graduate education. For his Master’s thesis: ‘Reflections of post-Balkan War Migration Movements on Ottoman Inner Policy’, the author examinedthe political, economic and cultural affects of Balkan migration. He completed his doctoral studies at Sakarya University, in the Department of Public Administration, about Birikim Journal of Turkey. In 2013, while a visiting researcher at Westminster University, London, andwith a scholarship from YÖK (Council of Higher Education), he conducted a field work study into the political participation of Turkish migrants. During 2014-2015, with a scholarship from TÜBİTAK (The scientific and Technological Research Council of Turkey) and while at Regent’s University’s Transnational Research, Centre, he undertook further research  into the political and social lives of migrants from Turkey living in London. The author is also investigating political participation, urban rights and democracy theory. He is a member of the Migration Journal’s (Göç Dergisi) and Border Crossing Board of Science. He works in the field of urban studies as well, he was the editor of two books (Aşrı Memleket: Trakya’nın Renkli Dünyası, Gri Yeşil: İzmit) on this subject. Currently with a scholarship from TÜBİTAK, he works on return migration with Prof Sirkeci at Regent’s University.

References

Ata, K.(2015). Bir Alevi Mahallesinin Siyasallıktan Dinselliğe Tarihsel Seyri: Sivas Ali Baba Mahallesi. Birikim Journal, 309-310, 126-136.

Babalık, N. (2003). Türkiye Komünist Partisinin Sönümlenmesi, Oral History Research, Volume 3, Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of Management and Politics, Unpublished Thesis.

Bilecen, T. (2016). Political Participation in Alevi Diaspora in the UK. Border Crossing, 6(2), 372-384.

Bilici, F. (2010). “Alevi Bektaşi İlahiyatının Günümüz Türkiyesindeki İşlevi”, (Eds.) Olsson,T; Özdalga E.; Raudvere, C. Alevi Kimliği, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.

Bora, T.(2017). Cereyanlar, İstanbul: İletişim.

Brubaker, R. (2005). The “diaspora” diaspora, Ethnic and Racial Studies. 28(1), 1-19.

Bruinessen, M.V. (1996). Aslını inkâr eden haramzadedir! Birikim Journal, 88, 38-51.

Cohen, R. (2008). Global Diasporas, An Introduction, London: UCL Press.

Coşan E.D. (2015). Almanya’daki Alevi Örgütlenmesi ve Kazanımları. Birikim Journal, 309-310, 92-98.

Çamuroğlu, R. (2010). “Türkiye’de Alevi Uyanışı”, (Eds.) Olsson,T; Özdalga E.; Raudvere, C. Alevi Kimliği, İstanbu: Tarih Vakfı Yurt.

Erman, T. & Göker, E. (2000). Alevi politics in contemporary Turkey. Middle Eastern Studies, 36(4), 99-118.

Erol, A. (2012). Identiy, Migration and Transnationalism: Experissive Cultural Practices of the Toronto Alevi Community. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(5), 833-849.

Ertan, M. (2015). Örtük Politikleşmeden Kimlik Siyasetine: Aleviliğin Politikleşmesi ve Sosyalist Sol. Birikim Dergisi, 309-310, 43-64.

Griffiths, D. (1999). Somali and Kurdish Refugees In London, Diaspora, Identity and Power, University of Warwick, Department of Sociology PhD thesis.

Gül, Z. (1999). Dernekten Partiye Avrupa Alevi Örgütlenmesi, Ankara: İtalik.

Hopkins, L. (2011). “I feel myself to be a world citizen”: negotiating Turkish and Alevi identity in Melbourne. Social İdentities, 17(3), 443-456.

Kehl – Bodrogi, K. (1996). Tarih mitosu ve kollektif kimlik. Birikim Journal, 88, 52-61.

Massicard, E. (2013). Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması, İstanbul: İletişim.

Safran, W. (1991). Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Journal of Transnational Studies, 1(1), 83-99.

Soner B.A. ; Toktaş, Ş. (2011). Alevis and Alevism in the Changing Context of Turkish Politics: The Justice and Development Party's Alevi Opening. Turkish Studies, 12(3), 419-434.

Tekdemir, Ö. (2017). Constructing a social space for Alevi political identity: religion, antagonism and collective passion. National Identities: 1-21.

Yürükoğlu, R. (1990) Okunacak En Büyük Kitap İnsandır, Tarihte ve Günümüzde Alevilik, İstanbul: Alev.

Zırh, B.C. (2015). Alevi Diasporası: Yeniden Haricileşen Dahili Bir Mahrem Olarak Alevilik. Birikim Dergisi, 309-310, 80-91.

Zorlu, M. (2015). AKP Hükümeti’nin Alevi Politikası Odağındaki Dersim’de Cami ve Cemevi Girişimi. Birikim Dergisi, 309-310, 148-156.

Kavga / Kervan Magazine:

Akar, A. (1992). Okuyucu Mektubu. Kavga, 19, 19.

Aslan, G. (1998). Cemevleri ve Alevi Örgütlenmeleri. Kervan, 66, 14.

Aydın, C. (1991). Anadolu Alevileri Kültür Haftası. Kavga, 1, 2.

Baba, D.D.(1993). Yolun Gerçek Talibi İsek Cemevimizi Kuralım. Kervan, 24, 17-19.

Celasun, A.H. (1991). Dedeler Konuşuyor. Kavga, 6, 9-12.

Celasun, A.H. (1992). Doğru Duvar Yıkılmaz. Kavga, 20, 15.

Değirmenci, B. (1991). Ne Uzlaşması. Kavga, 4, 4.

Eninanç, A. (1995). İşçi Sınıfı ile Alevilik İç içedir. Kervan, 51, 9-10.

Erdilek, G. (1994). Şeriatçı RP Kapatılmalı Demeliyiz. Kervan, 37, 11.

Gazioğlu, Ü. (1994). Şiilik Aleviliğe Düşman. Kervan, 44, 19.

Güven, S.R. (1995). Gazi Katliamına Halkın Gücü Karşı Geldi. Kervan, 47, 2.

Türkyılmaz, H.İ. (1994). Şeriatçı Partinin Kapatılmasını Savunmamalıyız. Kervan, 37, 10.

Kaygusuz, İ. (1996). Makam-ı Naz’da Tanrıyı Sorgulama Eleştiri ve Yoksama”, Kervan, 58, 14-15.

Kaygusuz, İ. (1995). Enelhak, Tanrılaşma (Theosis), Madde- Tanrı Birliği Üzerine. Kervan, 47, 9-11.

Kaygusuz, İ. (1995). Aleviliğin ‘Ütopya’’sı: Rıza Kenti’nde Canı Cana Malı Mala Katmak. Kervan, 55, 8-9.

Kaygusuz, İ. (1998). Türk Müslümanlığı Çıkışıyla, Türk-İslam Sentezi Resmileşiyor (mu?). Kervan, 70, 3-5.

Metin, İ. (1998). Alevilik ve Sol Bağlamı Üzerine. Kervan, 67, 7.

Özsoy, A., (1991). Dedeler Konuşuyor. Kavga, 1, 12-14.

Pehlivan, B. (1993) Kürecikli Hüseyin ve Alevilik. Kervan, 26, 17.

Pehlivan, B., (1992). Genç Kuşaklara Yönelmeliyiz. Kavga, 19, 17.

Saçlı, İ. (1995). Alevi Partisi Bir Tuzaktır. Kervan, 46, 15.

Turan, A. (1994). Şeriatçı RP Kapatılmalıdır. Kervan, 41, 15.

Ulusoy, V. (1995). Alevi Partisi, Kervan”, 53, 18.

Yıldırım, A. (1993). 2 Temmuz Sivas: Planlı Programlı Katliam. Kervan, 31, 14-15.

Yıldırım, A. (1993). Sivas’ın Öğrettikleri. Kervan, 30, 14-15.

Yıldırım, A. (1996). Osmanlı Engizisyonu ve Bektaşi Dergahlarının İmhası. Kervan, 61, 9-11.

Yıldırım, İ. (1995). Siz Kimin Siyasetini Yapıyorsunuz. Kervan, 49, 20-22.

Yıldırım, İ. (1996). Alevi Partisine Hayır. Kervan, 56, 6-8.

Yıldırım,İ. (1994). Alevi Partisi Hain Bir Tuzaktır. Kervan, 39, 11.

Yücel, S. (1998). Marksizm, Ateizm, Alevilik. Kervan, 67, 32.

Yürükoğlu, R. (1991). Alevilik, Ezgiyle Halk Eğitimidir. Kavga, 7, 12-14.

Yürükoğlu, R. (1991). Günümüzde Dedelik Modernleşme Dayatıyor. Kavga, 4, 20.

Yürükoğlu, R. (1991). Sovyetlerde Giden Kavga Uzun Olacak. Kavga, 7, 4-6.

Yürükoğlu, R. (1992). Yol Düşkünlerinin Başa Geçtiği Katar Yürümez. Kavga, 11, I-XII.

Yürükoğlu, R. (1992). Alevi Toplumunun Derleniş Yolları. Kervan, 21, 12-13.

Yürükoğlu, R. (1992). Doğruya Doğru Dedik, Gerçeğe Marksizm Dedik. Kavga, 20, 11-14.

Yürükoğlu, R. (1993). Alevi-Bektaşi Yolunun Canı Dergahtır. Kervan, 23, 12-13.

Yürükoğlu, R.(1993). Alevi-Bektaşi Yolunun Canı Dergahtır. Kervan, 24, 11-14.

Yürükoğlu, R. (1994). Alevilik İslamın İçindedir. Kervan, 44, 4-6.

Yürükoğlu, R. (1994). Alevi Toplumunu Uyarmak Görevimizdir. Kervan, 42, 12-13.

Yürükoğlu, R. (1995). Rıza Yürükoğlu’yla Söyleşi. Kervan, 53, 4-7.

Yürükoğlu, R. (1994). Neden Biri Çıkıp Şeriatçı Kapatılmalıdır Demiyor. Kervan, 36, 5.

Yürükoğlu, R. (1997). İnanılmaz Küba. Kervan, 65, 12-13.

Anonymous Articles:

(1991). 163. Madde Kalkmamalıdır. Kavga, 1, 8-9.

(1991). Anlamı Büyük Davet. Kavga, 5, 17.

(1991). Gökte Ancak Yıldızlar Vardır. Kavga, 10, 18-19.

(1993). Alevi Örgütlerinden Kamuoyuna. Kervan, 26, 18.

(1993). Aşık Nezir Erdil İle Söyleşi. Kervan, 27, 18-19.

(1993). Nurhaklı İçin En Büyük Varlık İnsandır. Kervan, 29, 28-29.

(1994). Laik-Demokratik Cepheye Çağrı. Kervan, 39, 5.

(1995). Alevilik Üstüne Karar. Kervan. 48, 14.

Published

2020-05-24

How to Cite

Bilecen, T. (2020). The Struggle to Unite Diaspora Alevis and the Working Class: Alevism in the Kavga/Kervan Magazine. Kurdish Studies, 8(1), 91-112. https://doi.org/10.33182/ks.v8i1.513