Kurdish Responses to Imperial Decline: The Kurdish Movement and the End of Ottoman Rule in the Balkans (1878 to 1913)

Authors

  • Djene Rhys Bajalan Missouri State University

DOI:

https://doi.org/10.33182/ks.v7i1.481

Keywords:

Procedural meaning, future time, modal particles, speaker commitment, Northern Kurdish

Abstract

Focusing on the period between 1878 and 1913, this paper seeks to add to the growing literature highlighting the complexities of identity in the late Ottoman period through an examination of the attitudes of Kurdish political activists towards the specific question of the dissolution of Ottoman rule on the Balkan Peninsula. More precisely, it will be argued that, although it is impossible to identify a single Kurdish response to Ottoman troubles in the Balkans, a survey of contemporaneous publications indicates that many leading Kurdish public figures of the period, including those active within the nascent Kurdish movement, regarded Ottoman imperial collapse as a profoundly negative political development.

ABSTRACT IN KURMANJI

Bersivên kurdan bo paşketina împeretoriyê: Tevgera kurdî û dawiya desthilata Osmanî li Balkanan (1878-1913)

Ev gotar berê xwe dide nivîsînên her zêdetir ên li ser tevliheviya nasnameyê di serdema dawî ya Osmaniyan de bi rêya tehlîlkirina helwêstên çalakvanên siyasî yên kurd li hember pirsa hilweşîna desthilata Osmanî li Balkanan, bi taybetî di qonaxa ji 1878 heta 1913an. Bi gotineke deqîqtir, gotar wê hizrê dide pêş ku herçend xeyrî mumkîn e ku yek bersiveke kurdan ya bi tenê bê destnîşankirin ji bo kêşeyên Osmaniyan li herêma Balkanan, nirxandineke weşanên hevçerx diyar dike ku gelek kesayetên naskirî yên kurd, ewên ku di tevgera nûzayî ya kurdî de çalak bûn jî di nav de, hilweşîna împeretoriya Osmanî wek geşedaneke gelek negatîv didîtin.   

ABSTRACT IN SORANI

Bersivî Kurd bo pukanewey împirator: Cullanewey Kurdî û kotayî ḧukimrranîy 'Usmanî le Balkan (1878-1913)

Be terkîz kirdine ser mawey nêwan 1878 ta 1913, em babete hewll dedat îzafeyek bixate ser ew edebiyate rû le ziyadbuwey ke tîşk dexate ser allozîy şunas le kota qonaẍî 'Usmanîda le rêgey pişkinînî hellwêstî çalakwane siyasîye kurdîyekan le hember pirsêkî diyarîkiraw ke ewîş hellweşandinewey ḧukmî 'Usmanîyekan le durgey Ballkane. Wirdtir billêyn, argumêntî ewe dekirêt ke herçende destnîşankirdinî yek bersivî Kurdî derheq be kêşekanî 'Usmanîyekan le Balkan esteme, rûmallkirdinî billawkirawekanî ew serdeme amajey ewe dedat ke zorêk le kesayetîye giştîye diyarekanî kurdî ew kat, be waneşewe ke lenaw bizûtnewe kurdîye sawakeda çalak bûn, heresî împiratorîyetî 'Usmanîyan be allugorrêkî siyasîy nerênîy qull dadena.

ABSTRACT IN ZAZAKI

Rijîyayîşê Împeratorîye rê cewabê kurdan: Balkanan de peynîya hukmê Osmanîyan de tevgerê kurdan (1878 – 1913)

Bi giranîya serranê mabênê 1878 û 1913î, na meqale kena ke dewrê Osmanîyan ê peyênî de edebîyato ke derheqê kompleksîteyanê nasnameyan ê Balkanan de aver şono, ey ser o kemerêke rono. Tede derheqê persê wedarîyayîşêhukmê Osmanîyan ê nêmgirawa Balkanî de qenaetê çalakîkeranê sîyasetmedaranê kurdan ê wextî analîz benê. Hîna biteferuat, îdîa beno ke herçiqas ke mumkîn nîyo ke derheqê problemanê Osmanîyan ê Balkanî de tena yew cewabê kurdan bêro teşxîskerdene, ancîya cigêrayîşê weşanê ê demî musneno ke xeylê şexsîyetanê kurdan ê namdaran yê ê wextî, çalakîkerê tevgerê neteweperwerîya kurdan ya tezîye zî tede, parçebîyayîşê Împeratorîya Osmanîyan sey averşîyayîşêko sîyasîyo xirabin dîyêne.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Djene Rhys Bajalan, Missouri State University

Dr. Bajalan is historian of the Middle East specializing in issues pertaining nationalism in the late nineteenth and early twentieth centuries. He holds an undergraduate degree from the School of Oriental and African Studies (SOAS) and graduate degrees from the London School of Economics (LSE), Istanbul Bilgi University, and the University of Oxford. To date, his research has focused primarily on the region’s Kurdish community and, more specifically, the development of Kurdish political activism within the Ottoman Empire in the years leading up to the outbreak of the First World War in 1914. In addition to extensive research experience in both the British and Ottoman archives, Dr. Bajalan has taught both Middle Eastern and world history in a variety of different institutions, including at the University of Oxford, Istanbul Bilgi University, and the American University of Iraq - Sulaimani. He is currently an assistant professor in the Department of History at Missouri State University (MSU) in Springfield.

References

Ahmad, F. (2005). The Late Ottoman Empire. In M. Kent (eds.), The Great Powers and the End of the Ottoman Empire (5-30). London: Frank Cass.

Akpınar, A and Bozkurt, S. (2011). Osmanlı Kürdistanı. Istanbul: BGST.

Anderson, M. S. (1966). The Eastern Question, 1774-1923: A Study in International Relations. London: Macmillan.

https://doi.org/10.1007/978-1-349-15226-1

Arslan, Z. (2010). Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan'da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 57-70.

Astourian, S. (2011). The Silence of the Land: Agrarian Relations, Ethnicity, and Power. In R.G. Suny, F. M. Göçek,. and N. Naimark (eds.), A Question of Genocide: 1915: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire (55-18). Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780195393743.003.0004

Ateş, S. (2014). In the name of Caliph and Nation: The Sheikh Ubeidullah Rebellion of 1880-1881. Iranian Studies, 47(5), 735-798.

https://doi.org/10.1080/00210862.2014.934151

Bajalan, D. (2013). Between Conformism and Separatism: A Kurdish Students' Association in Istanbul, 1912 to 1914. Middle Eastern Studies, 49(5): 805-823.

https://doi.org/10.1080/00263206.2013.811655

Bajalan, D. (2016). Princes, Pashas, and Patriots: The Kurdish Intelligentsia, the Ottoman Empire and the National Question (1908-1914). British Journal of Middle Eastern Studies, 43(2): 140-157.

https://doi.org/10.1080/13530194.2016.1138639

Barry, Q. (2012). War in the East: A Military History of the Russo-Turkish War, 1877-78. Solihull: Helion and Company.

Bedirhan C. and Bedirhan, K. (2009). Edirne Sukûtunun İç Yüzü. Istanbul: Avesta.

Bedirhan, Abdürrezzak. (2000). Otobiyografya. Istanbul: Perî.

Bruinessen, M. van. (1992). Agha, Shaikh, and State: The Social and Political Structures of Kurdistan. London: Zed Books.

Çetinkaya, D. (2015). "Revenge! Revenge! Revenge!" "Awakening a Nation" through Propaganda in the Ottoman Empire during the Balkan Wars (1912-1913). In H-L. Kieser, K. Öktem, M. Reinkowski (eds.), World War I and the End of the Ottomans: From the Balkan War to the Armenian Genocide (77-102). London: I. B. Tauris.

Çetinsaya, G. (1999). II. Abdülhamid Döneminde Kuzey Irak'da, Tarikat, Aşiret ve Siyaset. Divan İlmi Araştırmalar, 7, 153-168.

Çiçek, N. (2010). The Young Ottomans: Turkish Critics of the Eastern Question in the Late Nineteenth Century. London: I.B Tauris.

Davison, R. H. (1948). The Armenian Crisis, 1912-1914. The American Historical Review, 53(3): 3, 481-505.

https://doi.org/10.2307/1840566

Der Matossian, B. (2014). Shattered Dreams of Revolution: From Liberty to Violence in the Late Ottoman Empire. Stanford, CA: Stanford University Press.

Duguid, S. (1973). The Politics of Muslim Unity: Hamidian Policy in Eastern Anatolia. Middle Eastern Studies, 9(2): 139-155.

https://doi.org/10.1080/00263207308700236

Eliot, C. (1900). Turkey in Europe. London: Odysseus.

Gawrych, G. (2006). The Crescent and the Eagle: Ottoman Rule, Islam and the Albanians, 1874-1913. London: I. B.Tauris.

Hanioğlu. M. Ş. (1995). The Young Turks in Opposition. New York, NY: Oxford University Press.

Hanioğlu. M. Ş. (2001). Preparation for Revolution: The Young Turks, 1902-1908. New York, NY: Oxford University Press.

Hurewitz. J.C. (ed.) (1975). The Middle East and North Africa in World Politics. New Haven, CT: Yale University Press.

Kayalı, H. (1997). Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918. Berkeley: University of California Press.

Kent, M. (ed.) (1996). The Great Powers and the End of the Ottoman Empire. London: Frank Cass.

Klein, J. (2007). Kurdish Nationalists and Non-Nationalist Kurdists: Rethinking Minority Nationalism and the Dissolution of the Ottoman Empire, 1908-1909. Nations and Nationalism, 13(1): 135-153.

https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00281.x

Klein, J. (2011). The Margins of Empire: Kurdish Militias in the Ottoman Tribal Zone. Stanford, CA: Stanford University Press.

https://doi.org/10.11126/stanford/9780804775700.001.0001

Klein, J. (2017). Journalism Beyond Borders: The Bedirkhans and the First Kurdish Newspaper. In G. Stansfield and M. Shareef (eds.), The Kurdish Question Revisited (173-186). Oxford: Oxford University Press.

Kodaman. B. (1987). Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Koyî, H. Q. (2004). Diwan: Hacî Qadirê Koyî. Stockholm: Nefel.

Kutlar, M. (2010). Nuriye Ulviye Mevlan ve 'Kadınlar Dünyası'nda Kürtler. Istanbul: Avesta.

Kutlay, N. (2009). İttihad ve Terakki Kürtler. In F. Ergut (ed.), II. Meşrutiyet'i Yeniden Düşünmek (86-116). Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Malmîsanij (2000). Cizira Botanlı Bedirhanlar. Istanbul: Avesta.

Malmîsanij, (2002). Kürt Talebe Hêvi Cemiyeti: İlk Legal Kürt Öğrenci Derneği. Istanbul: Avesta.

Malmîsanij. (1986). Kürt Milliyetçiliği ve Dr. Abdullah Cevdet. Uppsala: Jina Nû Yayınları.

Malmîsanij. (1999). Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi. Istanbul: Avesta.

Ökte, E. Z. (1989). Ottoman Archives, Yıldız Collection, the Armenian Question. Istanbul: Historical Research Foundation.

Provence, M. (2017). The Last Ottoman Generation and the Making of the Modern Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/9781139049221

Reynolds, M. (2011a). Shattered Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908-1918. Cambridge: Cambridge University Press.

Reynolds, M. (2011b). Abdürrezzak Bedirhan: Ottoman Kurd and Russophile in the Twilight of Empire. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 12(2): 411-450.

https://doi.org/10.1353/kri.2011.0026

Safrastian, A. (1948). The Kurds and Kurdistan. London: Harvill Press.

Sarkisian, Y. (1994). Documents from the History of Armenian-Kurdish Relations. Acta Kurdica, 1, 27-25.

Skendi, S. (1953). Beginnings of Albanian Nationalist and Autonomous Trends: The Albanian League, 1878-1881. American Slavic and East European Review, 12(2): 219-232.

https://doi.org/10.2307/2491677

Soleimani, K. (2016). Islamic Revivalism and Kurdish Nationalism in Sheikh Ubeydullah's Poetic Oeuvre. Kurdish Studies, 4(1): 5-24.

https://doi.org/10.33182/ks.v4i1.404

Stansfield, G. and Shareef, M. (eds.), The Kurdish Question Revisited. Oxford: Oxford University Press.

Toprak, Z. (1985). "1909 Cemiyet Kanunu". Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Vol. 1. 205-208.

Ünal, F. (2008). II. Meşrutiyet Ulusçuluk ve Kürt Ayrılıkçı Hareketi. Doğu Batı, 46(2): 69-106.

Yavuz, M. H. and Sluglett, P. (eds.) (2011). War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin. Salt Lake City, UT: University of Utah Press.

Downloads

Published

2019-06-02

How to Cite

Bajalan, D. R. (2019). Kurdish Responses to Imperial Decline: The Kurdish Movement and the End of Ottoman Rule in the Balkans (1878 to 1913). Kurdish Studies, 7(1), 51-71. https://doi.org/10.33182/ks.v7i1.481

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)