The representation of post-conflict gender violence in Iraqi Kurdish novelistic discourse in Bahdinan

DOI:

https://doi.org/10.33182/ks.v6i1.433

Keywords:

International migration, Religion, Mental Health, Central Asia, the US

Abstract

This article explores the processes of finding a voice, learning to speak, and breaking silence around gender violence for a Kurdish woman endeavouring to resist oppression and destroy forced negative images and identities. It examines the ways in which she struggles to break imposed silences through resisting gender discrimination and telling stories of violence and exploitation, as represented in the Kurdish novelistic discourse in Bahdinan. Studying Sabri Silevani’s Mariama: Kiçe-Jinek ji Zemanek Di (Mariama: A Woman from Another Time, 2007), the article examines the various forms and layers of violence imposed on Kurdish women by the tribal and patriarchal norms and the social and political structures within the post-conflict Kurdish society in Iraqi Kurdistan. The three-fold typological model of violence developed by the political scientist Johan Galtung is adopted in the article to explore the ways in which the personal characteristics of individuals and the political, economic, and cultural structures of society are viewed as factors affecting the generation of gendered aggression. Most importantly, for the purpose of this article, is the significant utilisation of the association of Galtung’s typology with feminist studies of violence in the exploration of Kurdish women’s attempt to resist marginalisation and their struggle for recognition. Moreover, Rita Felski’s description and study of modern writing by women as a medium through which female political identities and collective consciousness are constructed and represented are adopted to discuss the structural and thematic properties of the text.

ABSTRACT IN KURMANJI

Temsîla şideta cinsî ya piştî şerî di gotara edebî ya kurdên Iraqê de li herêma Behdînan

Ev meqale berê xwe dide merheleyên peydakirina dengî, fêrbûna axiftinê û daşikandina bêdengiya li dor şideta cinsî li cem jineke kurd a hewl dide li hember zextan ber xwe bide û wêne û huwiyetên menfî yên dasepandî ji nav bibe. Meqale lê hûr dibe ka çawa jin têdikoşe ku bi rêya berxwedana li hember cudakariya cinsî û bi gotina hikayêtên şidet û bikaranînê, wek ku di gotara romana kurdî ya li Behdînan tê temsîlkirin, bêdengiyên dasepandî bişikîne. Ev meqale li ser romana Sebrî Silêvanî ya bi navê Meryema: Kiçe Jinek Ji Zemanek Dî (2007) hûr dibe û dikeve dû destnîşankirina wan awa û tebeqeyên cihêreng ên şideta li ser jina kurd yên bi destê dab û nerîtên eşîrî û babsalarî û herwiha bi destê dezgehên civakî û siyasî yên di nav civaka kurd a li Kurdistana Iraqê ya piştî şerî têne dasepandin. Di meqelayê de modêla tîpolojîk û sê-tebeqeyî ya şidetê, ku Johan Galtungê zanyarê siyasetê dahînaye, hatiye bikaranîn ji bo veçirandina awayên ku taybetiyên şexsî yên ferdan û binyadên civakê yên siyasî, aborî û çandî wek fakterên kartêker ên peydabûna êrîşkariya cinsî têne dîtin. Ji bo armancên vê gotarê, ev tîpolojiya Galtung ligel xebatên fêmînîst ên li ser şidetê têne bikaranîn da ku hewla jinên kurd a berxwedana li hember perawêzxistinê û venasînê berçavtir bibe. Herwiha, pênase û lêkolîna Rita Felski ya li ser nivîsînên hevçerx ên jinan wek amrazek ji bo avakirin û temsîlkirina huwiyetên siyasî û şiûra cemawerî hatine bikaranîn ji bo vedîtina xasyetên metnê yên binyadî û têmayî.

ABSTRACT IN SORANI

Wênekirdinî tundûtîjîy cenderî le gutarî novêlîstîkî kurdîy 'Êraq le Badînan

Em meqaleye degerrêt be dway ew prosaney dozînewey deng, fêrbûnî peyivîn û şkandinî ew bêdengîye ke ballî be ser tundûtîjî cenderî da kêşawe, le xebatî ew jine kurde da ke deyewêt rûberrûwî stemkarî bibêtewe û wêne û şunase nerênîye be zor dasepênrawekan têk bişkênêt. Ew rêgayane be taqî dekatewe ke ew jine le xebatî da be kariyan dehênêt bo şkandinî bêdengiye be zor beserî da sepêndrawe le rêgay rûberrûbûnewey ciyakarî cenderî û gêrranewey dastangelî tundûtîjî û pawankirdin, herweku le gutarî novêlîstîkî da be kar hênrawin le nawçey Badînan. Le rêgay xwêndinewey "Meryeme Kiçejinek Ji Zemanek Dî" nûsraw le layen Sebrî Slêvanîyewe, em meqaleye ew şêwaz û rehendaney tundûtîjî be taqî dekatewe ke le rêga bawe hozgerayî û bawsalarîyekan û bunyade siyasiyekanî komellgay kurdî dway şerr le Kurdistanî 'Êraq da xirawnete ser jinanî kurdewe. Lem meqaleye da modêlî sê çînî taypolojîy tundûtîjî bekarhênrawe ke le layen zanay siyasî Johan Galtungewe dirust kirawe, be mebestî dozînewey ew rêgayaney ke pêyan karakterîstîke kesiyekanî takekan û bunyade siyasî û abûrî kelepurîyekanî komellga weku fakterî karîger nîşan drawin be ser qehrî cenderîyewe. Giringtirîn layenî mebestî em meqaleye nîşandanî ew sudbexşîye giringeye ke peywendîdarkrdinî taypolojî Galtung legell lêkollînewey fêmînîstî le gerran da be dway hewllî jinanî kurd bo rûberrûbenewe le hember perawêzxistin û xebatyan bo ewey ke danyan pêda binirêt. Herweha wesf û lêkollînewey Rîta Felski le nusînî hawçerxî jinan weku geyenerêk ke le rêgayiyewe şunasgelî siyasî û agayîy giştîy mê bunyad denirêt û nîşan dedirêt, be mebestî giftûgokirdin le ser layene bunyadî û tewerîyekanî deq, be kar hênrawe.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

2018-05-27

How to Cite

The representation of post-conflict gender violence in Iraqi Kurdish novelistic discourse in Bahdinan. (2018). Kurdish Studies, 6(1), 31-57. https://doi.org/10.33182/ks.v6i1.433