Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

OBITUARY: In memoriam: Faleh Abdul Jabar (1946-2018)

Michiel Leezenberg

Abstract

This obituary sketches life and work of the prominent Iraqi social scientist Faleh Abdul Jabar with a focus on his relevance for Kurdish studies. The article briefly discusses his major publications and his continuing dialogue with Marxist social theory.

 

ABSTRACT IN KURMANJI

Ji bo bîreweriya Faleh Abdul Cebar (1946-2018)

Ev yadname wêneyê jiyan û xebata zanyarê Iraqî yê navdar Faleh Abdul Cebar dikêşe, bi taybetî berê xwe dide ser girîngiya wî bo lêkolînên kurdî. Gotar bi kurtî behsa berhemên wî yên sereke û diyaloga wî ya berdewam ligel teoriya civakî ya marksîst dike.

 

ABSTRACT IN SORANI

Le yadawerî da: Felaḧ 'Ebdul Cebar (1946-2018)

Em pirsenameye wêney jiyan û berhemî twêjerî komellayetîy diyarî 'Eraqî Felaḧ 'Ebdul Cebar dekêşêt legell terkîzkirdine ser peywendîy ew be dîrasey kurdîyewe. Babeteke be kurtî giftugo le ser billawkirawe serekîyekanî dekat we dayelogî berdewamî ew legell tiyorî komellayetî marksîstî.

Keywords

Faleh Abdul Jabar; obituary; Iraq

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.